Göz Hastalıkları

Miyopi

Miyopi akodamasyon yapmayan gözde göze sonsuzdan paralel olarak gelen ışık ışınlarının retinal düzlemin önünde odaklanmasıdır.

Miyopi Türleri

Basit miyopi: Basit miyopi, genellikle okul çağında başlar ve ergenlik çağına kadar artış gösterir.Yalnız miyopi ne kadar artarsa artsın göz sağlıklıdır ve tashih ile görme keskinliği “tam”dır.Yakındaki objelerden diverjan ışınlar geldiği için bunlar retina düzleminde odaklaşarak net olarak görülürler.Miyop gözde ön kamara genellikle daha derindir.Basit miyopide göz dibinde çok önemli bir patoloji gözlenmez.Şu tipleri vardır.

Konjentinal(doğumsal) Yüksek miyopi: Genellikle 2-3 yaşlarında anlaşılır.(-10,00) D veya daha fazla bir miyopi vardır.Genellikle ilerleyici değildir.Önemli olan erken teşhisi ve düzeltilmesidir.Aksi taktirde bu çocuklar çok yakınlarındaki çevrenin dışındaki dünyadan habersiz olarak yaşamak zorunda kalırlar.

Dejeneratif miyopi(patolojik miyopi): Daha önceleri malign (kötü huylu) miyopi adı da verilmiştir, fakat günümüzde bu isimlendirmenin uygun olmadığı düşünülmektedir.Özellikle gözün arka bölgesinde dejeneratif değişiklikler düşünülmektedir.

Miyopi Bulguları

Uzağı bulanık görme: Bir kızım miyoplar bunun farkında değildir.Yakını net olarak görmektedirler ve cisimlerin uzaklaştıkça bulanık görülmesinin doğal olduğunu sanırlar.

Gözleri kısma: ”iğne deliği”(pin hole) etkisi oluşturarak görmede netlik oluşturmak için yapılır.

Baş ağrıları: Hipermetropi ve astigmatizmaya göre daha az olmakla birlikte göz çevresinde ve alın bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir.

Hipermetrop

Hipermetropi; akodomasyon yapmayan bir gözde sonsuzdan optik eksene paralel olarak gelen ışık ışınlarının retina düzleminin arkasında odaklaşmasıdır.

Çok yüksek olmayan hipermetropilerde retina arkasındaki görüntü akomodasyon (uyum) ile retina düzlemine getirilerek netleştirilebilir.Bu nedenle akomodasyon güçlü olduğu genç yaşlarda hipermetropi bulgu vermeyebilir.

Hipermetropi Türleri

Eksenel Hipermetropi:En sık görülen tiptir.Gözün ön arka uzunluğunun noröalden kısa olmasına bağlıdır.Yenidoğanda genellikle hipermetropi bulunmasının da nedeni budur.

Eğim Hipermetropi: Gözün kırıcı ortamları olan kornea ve lensin yüzey değişiklilerine bağlıdır.Ön kamaranın normalden daha derin olması da aynı şekilde etki edebilir.

İndis Hipermetropi: Lensin kırılma indisindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen hipermetropidir.Yaşlılık ve diabet ile ilgili olarak gelişebilir.

Basit Hipermetropi: Gözün optik sistemini oluşturan komponentlerden çoğu normal olduğu halde, yukarıdaki nedenlerden birine bağlı olarak ortaya çıkan hipermetropidir.

Patolojik Hipermetropi: Nadir görülür.Göz küresinin bir defarmasyonu sonucu oluşur.

Hipermetropi Bulguları

Hipermetrop kişilerin akomodasyonla düzeltemedikleri veya devamlı akomodasyon yaparak düzelttikleri kusurları sebebiyle çeşitli yakınmaları olur.Bu belirtiler;

Alın bölgesinde baş ağrıları: Uzun süreli yakın bakışta ve günün ilerleyen saatlerinde olur.
Göz ağrısı: Akomodasyonun daha yoğun olmasına bağlı olarak yakın çalışma durumlarında daha çabuk gelişir.
Uzak görmede bulanıklık: Düşük diyoptrili hipermetropide akomodasyonla uzak görme normal olabilir. Akomodasyonun hipermetropiyi düzeltemediği durumda uzak görmede bozuktur.
Presbiyopinin daha erken yaşta başlaması
Işığa aşırı duyarlılık: Renkli camlar vermeye gerek yoktur, hipermetropinin düzeltilmesi ile bu durumda düzelir. Aralıklı olarak görmenin aniden bulanıklaşması: Akomodasyon sürekli yapılmasına bağlıdır.Bu durumda yalancı miyopi oluşur.
Gözde çarprazlama hissi: Gözlerde gizli içe kayması olan hastalarda aşırı akomodasyon olmasına bağlıdır.Akomodasyon konverjans refleksi hastanın gözlerinde çaprazlama hissi duymasına neden olur.

Astigmatizma

Miyopi ve hipermetropide refraksiyon kusuru tüm eksenlerde aynıdır.Oysa astigmatizma ışık eksenlerden birisinde daha az kırılırken (az kırıcı eksen), diğerlerinde fazla kırılır (çok kırıcı eksen).Sonuçta noktasal bir ışık kaynağı birbirine dik açılı iki çizgi ile bunların ortasındaki bir düzlemde bulunan bir görüntü şeklinde kırılır.

Basit Astigmatizma: Bir eksen emetropik, diğer eksen emetropiktir. Ametropik eksen miyopik ise basit miyopik astigmatizma (örneğin [0,00] [-1,00] açı 90 derece ), hipermetropik ise basit hipermetropik astgmatizma adını alır.(örneğin [0,00] [+1,00] açı 90 derece)

Bileşik Astigmatizma: Her iki eksen de farklı diyoptrilerde ama aynı tipte olmak üzere ametropiktir.Bileşik miyopik astigmatizmada eksenlerin her ikisi de retinanın önünde fakat retinaya farklı uzaklıktadır.
Bileşik hipermetropik astigmatizmada ise eksenlerin her ikisi de retinanın arkasında fakat retinaya olan uzaklıkları farklıdır.

Karma Astigmatizma: Bir eksen miyopik iken diğer eksen hipermetropiktir.

Astigmatizma Bulguları

Astenopi: Göz yorgunluğu demek olup, özellikle sabit bir uzaklık hassas bir iş yaparken oluşur.Kurala uygun astigmatizmada görme daha az bozulduğu halde yorgunluk daha çabuk gelişir.
Görme bulanıklığı: Okuma, yakın çalışma gibi gözlerin uzun süre kullanıldığı işlemlerde oluşur.
Baş ağrısı: Uzun süre okuma,yakın çalışma sonrası vb. ile gelişir.
Baş pozisyonu, boyunda eğrilik: Nadiren oblik astigmatizmalarda görülebilir.
Gözleri kısma: Miyopilerdeki benzer mekanizma ile görüntünün netleştirilme cabası sonucu ortaya çıkar.

Görme Kusurların Toplumda Görülme Oranı

Görme kusurlarının dağılımı ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda Japonya, İsrail ve Çinde miyopinin, zencilerde hipermetropinin sık olduğunu gösterilerek ırkın önemli bir faktörü olduğu belirtilmiştir.

Okul taramaları yapılan çalışmalarda % 10-15 çocukta göz kusuru belirlenmiştir.Bunların % 40-50’inde astigmatizma, %25-35’inde miyopi, %15-25’inde ise hipermetropi tespit edilmiştir.

*Sitemizde bulunan yazılar bilgi amaçlıdır. Sorularınız için göz hekiminize başvurunuz.